Zwemschool Orka


Home


Wie Zijn Wij?


Zwemlessen


Veel Gestelde Vragen

Contact Jeugdsportcoördinatoren


Foto's

Leuke
Links


Ik zou graag een keertje komen kijken naar de lessen, kan dit?
U bent steeds welkom om even een kijkje te komen nemen naar onze zwemlessen op maandagavond of woensdagnamiddag.
Opgelet, we geven geen zwemles tijdens de schoolvakanties.

Waarom beginnen de lessen met rugslag?
We beginnen met rugslag omdat dit een zwemstijl is die de kinderen vrij snel onder de knie hebben. Rugslag heeft als bijkomende voordelen dat de
kinderen altijd kunnen ademen en ze kunnen de lesgever niet altijd zien, zodat zij toch vrij snel een vertrouwensband moeten aangaan met de
zwemleraar wat bevorderend werkt naar de volgende zwemslagen.


Waarom leren de kinderen om de 3 slagen ademen bij crawl?
We leren de kinderen om te ademen om de 3 slagen omdat ze dit later langer volhouden. Op latere leeftijd kunnen zij dan probleemloos
overschakelen naar ademen om de 2 slagen indien zij dit makkelijker zouden vinden.


Mijn kind zit nog steeds bij dezelfde zwemmonitor, waarom verandert hij/zij niet van groep?
Doordat we de groepjes niet groter wensen te maken dan 5 kinderen, is het praktisch soms niet mogelijk uw kind door te schuiven. Maar U kan er
vanop aan dat onze monitors dan overschakeling naar een hoger niveau zodat Uw kind steeds bijleert ook al zit hij/zij in een zogezegd "mindere" groep.

Mijn kind is ziek en kan een tijdje niet meer komen zwemmen?
Als U tijdig verwittigd houden wij daar rekening mee en U behoudt uw plaatsje in de Zwemschool.

Hoe lang duurt alvorens mijn kind kan zwemmen?
Dit is veruit de meest gestelde vraag en ook de vraag waar we niet echt op kunnen antwoorden omdat er zoveel verschillende factoren meespelen.
Hoe oud is het kind, hoeveel aanleg heeft hij/zij, heeft hij/zij er echt zin in, klikt het met de monitor, ............. in de praktijk zien we dat al onze kinderen
 toch vooruitgang blijven boeken. Een kleine bedenking 30 weken zwemles aan een halfuur per week maakt dat Uw kind op jaarbasis 15 uur heeft
gezwommen, dat is nauwelijks een halve "schoolweek"

Ik zou graag aansluiten, wanneer zijn er instapmomenten voorzien?
Er zijn in principe 3 instapmomenten nml. halfweg september, begin december en eind februari.
We geven les in groepjes van 5 kinderen, dus aansluiten kan elke les ALS er een plaatsje vrij is.

Hoe weet ik wanneer een volgende reeks begint en wanneer ik kan aansluiten?
Voor al Uw vragen in verband met inschrijvingen, groepsindeling, terugbetalingen, .... contacteer onze Jeugdsportoördinator (philip@orkaz.be)
 
Ik zou graag privélessen willen nemen, kan dat?
Voor al Uw vragen in verband met privélessen, data, uren, ....  kan U onze Jeugdsportcoördinator contacteren ( joeri@orkaz.be )

Waar kan ik terecht met mijn terugbetalingsformulier van de Mutualiteit?
Je kan met je formulier terecht bij de redder/redster van dienst, die bezorgt je het formulier een weekje later keurig ingevuld terug.